STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Baby club » Ceník

CENA LEKCÍ:

Baby vana

  1 lekce           200,-Kč

Baby plavání

  15 lekcí          2550,-Kč

 

!!! KURZOVNÉ MUSÍ BÝT ZAPLACENÉ PŘED NÁSTUPEM NA 1 LEKCI !!!

Kurzovné je nevratné a nepřevoditelné. Zmeškané lekce - nejvýše však 2 za kurz (15 lekcí) - lze nahradit v námi určeném dni.Náhrady nejsou lektorované. Pokud  odmítnete termín náhradní lekce, nárok na její čerpání zaniká. Náhrada není převoditelná do dalšího kurzu.

Pomůcky a hračky zapůjčíme. Kurzovné se bude vracet pouze při dlouhodobé nemoci trvající nejméně 5 týdnů, potvrzené lékařem.