STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Baby club » Obecná pravidla

 

 Pořádáme kurzy "plavání" pro kojence od ukončeného třetího měsíce věku dítěte. Kurzy probíhají ve vaně, která je naplněna vodou ze "řadu" 37°C teplou.

 Další kurzy "plavání" kojenců a batolat jsou pro děti od 6 měsíců věku do 3 let v bazénku s teplotou vody 32°C-34°C. Do vody vstupuje s dítětem jen jeden s rodičů. Na lekce je nutno chodit včas. Klidný průběh má vliv na lepší spolupráci dětí při výcviku. Program a denní režim je nutno zorganizovat tak, aby před plaváním bylo dítě odpočaté a nebylo hladové.

 Plave se 1x týdně v domluvený den a hodinu. Přijďte prosím 20minut předem. Lekce trvá 30minut. Doporučujeme po skončení lekce alespoň 20 minut zůstat v prostorách pl. stadionu. Děti jsou rozděleny do skupinek v počtu maximálně osmi dětí a podle věku a pokročilosti. U začátečníků se snažíme o max. věkový rozdíl 2-3 měsíce.

Kvalita vody

 Jako každý veřejný bazén se zaměřením na kojenecké plavání a plavání dětí, podléhá i náš bazén vyhlášce č. 135/2004Sb., kterou se stanovují hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a hygienické požadavky na bazény pro kojence a batolata. Je vcelku pochopitelné, že bazén určený pro plavání nejmenších dětí musí splňovat o něco přísnější parametry, než např. veřejný plavecký bazén či aquapark, kam mohou děti až od věku 1 roku.

 Bazén pro plavání kojenců a batolat mohou navštěvovat děti již ve věku 6-ti měsíců, což znamená zvýšené nároky na technologii a úpravnu vody, na druhou stranu ale jen takto lze zajistit maximální kvalitu bazénové vody při zvýšené zátěži, kterou plavání dětí pro každý bazén představuje.
Webové stránky na míru vytvořil Ondřej Šejvl