STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

DOTAČNÍ PROGRAMY

MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

Jihočeský kraj

 PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

 
 
Vážení rodiče,
nabízíme možnost žádosti si o finanční podporu volnočasových aktivit pro Vaše děti.
Žádost můžete vyřídit na stránkách: https://myvtomjihocechynenechame.cz 
nebo osobně n apokladně Plaveckého stadionu Strakonice, rádi Vám pomůžeme.
 
POSTUP ZÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU
- ověření, zda máte na finanční podporu nárok:
 1. Máte trvalý pobyt v Jihočeském kraji?
 2. Žije v rodině dítě/děti ve věku 3-19 let?
 3. Pobíráte přídavek na dítě? nebo
 4. Pobíráte příspěvek na bydlení? nebo
 5. Měsíční příjem na člena domácnosti je nižší než 13.000 Kč?
 6. Online kalkulačka 

- podání žádosti + potřebné dokumenty:

 1. Vyplnění žádosti o podporu
 2. prokázání čistého příjmu nebo
 3. potvrzení pobírání příspěvku (Úřad práce)
 4. podání žádosti na pokladně Plaveckého stadionu nebo instruktorce Plavecké školy Strakonice
 5. zpracování žádosti pracovníky STARZu Strakonice
 
Dokumenty ke stažení:
 
Vytištěné formuláře jsou k dispozici na pokladně Plaveckého stadionu Strakonice
 
PRO KOHO JE PODPORA URČENA
Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let,
tj. děti narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019, v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.
 
Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.)
 
PODPOŘENY BUDOU

Děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je:

 • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

 • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo

 • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně; Do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ), OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majetku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod. aj.).


Více informací na oficiálním webu: www.myvtomjihocechynenechame.cz

 

KONTATKY PRO TUTO PODPORU

Podpora dětí 3 - 19 na školní a mimoškolní aktivity

Mail: podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz

Tel.: tel: 386 720 149.

po, st: 8:00 - 16:30
út, čt, pá: 8:00 - 14:00

 
Webové stránky na míru vytvořil Ondřej Šejvl