STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Plavecký příměstský tábor

Plavecký příměstský tábor Strakonice

(pod plaveckou školou STARZ Strakonice)

 

Před nástupem budeme po rodičích vyžadovat všechny dokumety viz. níže (Předběžná přihláška-pokud nebyla zaslána na email, Provozní řád, Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti, Bezinfekčnost, GDPR).

Děti od 6 let (včetně) a výš, zvolíte jednu z variant:

 

v červnu 2022 bude upřesnění dle Ministerstva zdravotnictví.


Určeno pro malé žraloky od 6 do 13 let


Termíny:

 

1. BĚH: JIŽ OBSAZENO

2. BĚH: JIŽ OBSAZENO

3. BĚH: JIŽ OBSAZENO

4. BĚH: JIŽ OBSAZENO

 
Program od 8-16 hodin

- 7:45 až 8:00        sraz v letním areálu (Plavecký stadion Strakonice) lavičky u bufetu

- 8:15 až 8:45        rozcvička a rozhýbání těla před plaváním

- 9:00 až 10:00      intenzivní výuka plavání, formou hry pro menší děti, zdokonalování plavecké techniky u větších dětí

- 10:00 až 11:00    svačina, pohybové aktivity, hry a povídání o vodě

- 11:00 až 12:00    hry a soutěže v bazénech, tobogány, klouzačky aj.

- 12:00 až 13:30    oběd  + polední klid, míčové a kolektivní hry

- 14:00 až 15:45    výuka plavání, sportovní aktivity v letním areálu plaveckého stadionu, soutěže, svačina

- 16:00 (16.15)      ukončení programu (před vstupem do letního areálu)


Cena zahrnuje svačiny, obědy, pitný režim po celý den bez omezení, drobné ceny, dárky pro účastníky, plavecká instruktáž s výukou plavání pod vedením plaveckých instruktorů při STARZ Strakonice a trenérů TJ Fezko Strakonice.
V areálu je k dispozici místnost k odpočinku i jako zázemí pro děti. Každý účastník si přinese karimatku a lahev na pití, které si na konci pobytu opět odnese.

 

Jeden den děti navštíví KONĚ ZE ŠTĚTIC a bude jim předvedena ukázka práce s nimi. Dětem přiblíží, jak poznat koňkou duši, jak se k nim správně chovat a co od nich mohou očekávat. Dětem bude pod dozorem umožněn bližší kontakt a projížďka na koni.

Dále děti navštíví u nás dobrovolní hasiči s ukázkami jejich práce, zdravotníci i policie.

Návštěva muzea s naučným výkadem o historii Strakonic s pohádkovou bytostí.

(změna vyhrazena, vše se bude odvíjet dle situace a volného času účastníků)

 
Cena 3.300,- Kč/osoba (kapacita 30 dětí/turnus)

Vyplněnou předběžnou přihlášku zašlete na e-mail: plavecka.skola@starz.cz

Variabilní symbol pro platbu a ostatní dokumety Vám budou zaslány e-mailem poslední týden v květnu. PROSÍME NEPLAŤTE TÁBOR PŘEDEM A BEZ VS!!!!!

Kontaktní osoba pro bližší informace a dotazy:

Kateřina Fundová, tel: 723 836 298

Instruktorky: Gabča Vernerová, Vendy Wieserová, Míša Vokatá, Jíťa Dvořáková, Kačka Fundová

Dokumenty pro přihlášení na PPT:

files/Let%C3%A1k%201%20-%20Plaveck%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADm%C4%9Bstsk%C3%BD%20t%C3%A1bor%20Strakonice%202022.pdf

files/Predbezna_prihlaska_na_primestsky_tabor%202022.pdf

files/Predbezna_prihlaska_na_primestsky_tabor%202022.doc
Webové stránky na míru vytvořil Ondřej Šejvl