STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Hlavní strana

 Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení města Strakonice je příspěvkovou organizací a pod její správu spadají tato sportoviště:

- plavecký stadion

- zimní stadion

- fotbalová hřiště

- sportovní haly

- atletická dráha

 

Více informací o jednotlivých sportovních zařízení získáte kliknutím na jejich ikony.

 

 

 

STARZ Strakonice, Správa tělovýchovných a rekreačních zařízení

Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice

 

Návrh na usnesení RM

139/3

 

 

Výzva k podání nabídky na leasing nového služebního užitkového vozu

 

K projednání v radě města dne 2. 4. 2014


Rada města:


I. rozhodla

zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v platném znění

v souladu s  Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v  podmínkách města Strakonice na

leasing nového služebního užitkového vozu“ pro potřeby STARZ Strakonice, za podmínek a v rozsahu uvedeném těmto dodavatelům:


1. uchazeč: HS AUTO STANĚK, s.r.o., 386 01 Nebřehovice 34

2. uchazeč: AUTO KALNÝ, s.r.o., Písecká 1292, 386 01 Strakonice

3. uchazeč: AUTO KÁPL, s.r.o., Dobev-Malé Nepodřice 41, 397 01 Písek

4. uchazeč: ROKRY, U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5-Smíchov

5. uchazeč: AUTO K+N, Nádražní 738, 387 01 Volyně

6. uchazeč: AUTO Strakonice, spol.s.r.o., Písecká 513, 386 01 Strakonice


II.souhlasí

s uveřejněním výzvy na www.starz.cz Strakonice a www.stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na leasing nového služebního užitkového vozu.


III.jmenuje

členy hodnotící komise ve složení:

1. člen Ing. Mareš Pavel

2. člen Krýza Václav

3. člen Ing.Štefka Miroslav Bc

4. člen Mgr.Pavelka Emanuel

5. člen Ing.Pavel Pavel


náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:


1. náhradník Sedláček Stanislav

2. náhradník Mgr.Ing.Vondrys PavelIV.ukládá

řediteli STARZ Strakonice zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této zakázky.Vypracoval a předkládá: Ing.Mareš Pavel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Webové stránky na míru vytvořil Ondřej Šejvl