STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Areál Na Sídlišti » Ceník

 

 Ceník platný od 1.1. 2020

 

Atletický areál - sektory  Cena  Jednotka Ceny zahrnují využití šaten a sprch
Jednotlivci          
        - atletický areál 20 Kč    1 os./1 hod. Možnost volby sektorů  
Skupiny do 10ti osob     (běžecká dráha, dálkařský sektor,
        - atletický areál 100 Kč    1 hod. oštěpařský sektor, výškařský sektor,
Skupiny  11 osob a více     hřiště)    
        - běžecká dráha 200 Kč    1 hod.      
        - dálkařský sektor 200 Kč    1 hod.      
        - oštěpařský sektor 200 Kč    1 hod.      
        - výškařský sektor 200 Kč    1 hod.      
        - hřiště  200 Kč    1 hod.      

 

In-line dráha zdarma   Ceny nezahrnují využití šaten a sprch

 
 

Sport.areál Na Sídllišti - celý  Cena  Jednotka Ceny zahrnují všechny sektory a UMT,    
        - školní závody 600 Kč 1 hod. případně dle smlouvy  
        - atletické závody 1 200 Kč 1 hod.      
        - jiné akce            smluvně        

 
Webové stránky na míru vytvořil Ondřej Šejvl