STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Sauna

PROVOZ SAUNY 

 

ÚTERÝ

ŽENY

10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

15.00 – 17.00

17.30 – 19.30

20.00 – 22.00

STŘEDA

MUŽI

10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

15.00 – 17.00

17.30 – 19.30

20.00 – 22.00

ČTVRTEK

SPOLEČNÁ

10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

15.00 – 17.00

17.30 – 19.30

20.00 – 22.00

PÁTEK

ŽENY

10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

15.00 – 17.00

17.30 – 19.30

20.00 – 22.00

SOBOTA

SPOLEČNÁ

10.00 – 12.00

12.30 – 14.30

15.00 – 17.00

ZAVŘENO

ZAVŘENO

NEDĚLE

SPOLEČNÁ

ZAVŘENO

ZAVŘENO

13.00 – 15.00

15.30 – 17.30

18.00 – 20.00

 

Podmínky vstupu do sauny

 

Zakazuje se vstup osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, stanovené podmínky v bodě I/16.

Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,


Bod I/16:

V současné době je povoleno otevření koupališť a bazénů, ovšem za dodržení režimových pravidel. Osoby se nesmí shromažďovat a platí minimální rozestupy 1,5 metru. Z důvodu typu provozu není povinná ochrana dýchacích cest pří v bazénu či sauně, nasazena by ale měla být ve společných prostorech (recepce apod.).

V případě vstupu do areálu musí být splněna alespoň jedna z podmínek

Očkování nebo prodělaná Nemoc Covid -19

Očkování

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že

od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Očkování se prokazuje certifikátem.

Od 22.6. je uznáváno ukončené očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou občanů ČR nebo EU, kteří mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt, pokud doloží certifikátem, že od dokončení očkování, které proběhlo ve třetí zemi, uplynulo nejméně 14 dní.

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

Jedním ze způsobů prokázání splnění podmínek je stažení certifikátu do aplikace Tečka. Organizátoři akcí, zaměstnanci provozoven, hoteliéři a další jsou pomocí aplikace čTečka schopni ověřit platnost certifikátů (skenováním QR kódů), které předkládají zákazníci. Aplikace je schopna rozpoznat pravost QR kódu.

Od 1.11. děti do 12 let věku nejsou povinny toto prokazovat.

 

Vhledem k omezenému počtu návštěvníků bude provoz sauny pouze na objednávku na danný čas.

 

Objednávky přijímáme na tel. č. 380 422 765

 

Návštěvníci sauny budou povinni opustit prostor sprch, potírny a bazénku nejpozději 10 min. před ukončením časového limitu.

Rozpis časů:  viz. "Provoz"

 

 


 

Změna vstupného sauny - viz ceník - nově je v ceně započítáno prostěradlo.

 Klasická sauna má samostatný vchod (nelze ji využívat při pobytu v krytém bazénu) a nachází se v části budovy plaveckého stadionu sloužící pro letní sezonu (vchod od silnice I/4). Provoz je rozdělen na dny pro muže a dny pro ženy, pouze čtvrtky a soboty jsou společné.

 

 


Kliknutím na obrázek se zobrazí další

SaunaWebové stránky na míru vytvořil Ondřej Šejvl