STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Návštěvní řád plaveckého stadionu

Určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách Plaveckého stadionu STARZ ve Strakonicích a musí být všemi osobami provozu dodržován.

       Veškerá zařízení a vybavení areálu jsou určena výhradně pro návštěvníky využívající služeb, uvedených v nabídce dle ceníku.

       Jiným osobám se zdržovat v areálu, či na pozemku, náležícímu k areálu, není bez předchozího souhlasu vedení povoleno.

       Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky PS STARZ Strakonice, ve všech prostorách PS STARZ Strakonice se návštěvník řídí příslušným návštěvním řádem a pokyny zaměstnanců PS STARZ Strakonice.

       Vstupem do prostor PS STARZ Strakonice a úhradou vstupného projevuje návštěvník souhlas s ustanovením tohoto Návštěvního řádu.