STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Baby club

Baby plavání 2023/2024

 

BLIŽŠÍ INFO -

Plavecká škola, tel. 724 935 553

 

 


 

 VANIČKOVÁNÍ OTEVŘENO

 

Milé maminky a milí tatínkové,

vítáme Vás na stránkách našeho baby clubu.

První tři roky života dítěte jsou považovány za nejdůležitější roky v životě člověka, kdy dochází k hlavnímu rozvoji citových vazeb, výchovných a pohybových návyků k získání základních dovedností, informací a zkušeností, které budou základním kamenem pro jeho další rozvoj, pak je opodstatněné a velmi rozumné seznámit se s nabídkou a využít všech prostředků, které přispějí ke zdravému a všestrannému vývoji dítěte. Vždyť od nepaměti platí, že "co se v mládí naučíš ..."

Ke každému děťátku přistupujeme individuálně a celá výuka probíhá formou hry, doprovázené písničkami a říkankami. V bazénu používáme barevné hračky a pomůcky. Maminky v našem baby clubu se těší na pravidelná setkání, navazují nová přátelství a často se scházejí i mimo club. Chodí k nám i tatínkové, kteří jsou rádi, že mohou zažít krásné chvíle při společných aktivtách se svým potomkem.

V baby clubu rodičům nabízíme možnost naučit se dobře rozumět svému dítěti, správně jej nosit a bezpečně s ním manipulovat na suchu i ve vodě a vychutnávat si tak pocity štěstí s potomkem. Vždy respektujeme psychomotorický vývoj dítěte a veškeré pohybové aktivity ve vodě i na suchu z něj vycházejí. Naše kurzy vedou odborně vyškolené instruktorky, které vlastní certifikát o absolvování akreditovaného kurzu MŠMT a ovládají metodiku a didaktiku plavání, a to jak s kojenci, batolaty, dětmi v předškolním věku, ale i s dospělými.