STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Baby club » Provozní řád

 

 Vážení klienti,

Provozní řád Vám v jednoduché a stručné formě přináší základní informace o chodu BABY CLUBU.

 

  Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče.

  Každý rodič přijde do šaten s dítětem nejméně 15 minut (nejlépe však 20) před začátkem lekce, aby měl dost času na přípravu a důkladnou hygienu před vstupem do bazénu.

  Před vstupem do bazénu je každý rodič povinen se umýt mýdlem a to bez plavek. Dítě se vymočí, posadí se na nočník, u menších dětí rodič využije přirozeného reflexu dítěte na tekoucí vodu ve sprše.

  Každé dítě musí používat vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou nebo plenkové plavky. Před každým plaváním musí být plavky rodiče i dítěte řádně vyprány.

  Po potřebě na nočník musí rodič svému dítěti opět řádně umýt zadeček. Nočník je zapotřebí vylít na toaletě, opláchnout a vrátit na původní místo. Čůrání do odtokových kanálků na bazénu je zakázáno !

  K bazénu, do sprch a šaten můžete naboso nebo můžete použít vlastní gumovou obuv k tomu určenou.

  Do prostoru šaten nevstupujte v mokrých plavkách. Plavky ždímejte ve sprchách.

  Po použití sprch je nutné osušit se na místě !

  Do prostor šaten, bazénu a sprch je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo.

  Na bazén stačí přijít 5 minut před zahájením lekce. Dřívějším příchodem je zbytečně narušena předcházející hodina.

  Do bazénu jde plavat s dítětem jeden z rodičů a v průběhu jedné lekce by se neměl střídat s druhým.

  Pokud plavete s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenec lekci rušil nebo zůstal bez dozoru.

  Po skončení lekce je nutné dítě řádně omýt, osušit a zabezpečit proti prochlazení, zejména v oblasti lebeční a bederní. Před odchodem domů se doporučuje 20ti minutová adaptace v hale bazénu.

  Do prostor bazénu je povolen vstup pouze v plavkách. Toto oblečení se týká i osob pouze doprovázejících. Lekce lze sledovat z balkonu.

  Po konzultaci s rodiči si vyhrazujeme právo na přesuny dětí ve skupinách.

 

Zakoupením kurzu a převzetím dokladu o zaplacení stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem a budete jej dodržovat. V případě nedodržení tohoto provozního řádu, zejména hygienických pravidel, si BABY CLUB vyhrazuje právo vyloučit klienta z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce.

 

 
Webové stránky na míru vytvořil Ondřej Šejvl