STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Veřejně přístupná sportoviště - VPS


PROVOZNÍ ŘÁD
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO SPORTOVIŠTĚ
STARZ
STRAKONICE
Sportoviště je volně přístupné veřejnosti denně
v měsících duben až říjen od 8.00 hod. do 22.00 hod.
v měsících listopad až březen od 10.00 hod. do 17.00 hod.
Mimo provozní dobu je užívání hřiště zakázáno.
Uživatelé respektují podmínky sportoviště, druh sportu přizpůsobí charakteru hřiště, vybavení a aktuálním podmínkám.
Vybavení případně herní prvky sportoviště nepoužívejte, pokud jsou zařízení nebo povrchy kluzké, namrzlé nebo viditelně poškozené!
Uživatelé jsou povinni respektovat se navzájem, udržovat pořádek, čistotu, bezpečnost a dodržovat tyto zásady:

-na sportoviště je zakázáno vstupovat se psy a jinými zvířaty
-je zakázáno vnášení zbraní a předmětů, které by mohli ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních uživatelů
(skleněné nádoby, ostré předměty, injekční stříkačky, chemikálie)
-na sportovišti a v jeho blízkém okolí platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek, rozdělávání ohně,
používání pyrotechniky a manipulace s nebezpečnými látkami
-na sportovišti je zakázáno využívat veškeré dopravní prostředky a sportovní náčiní, které by mohlo ohrozit ostatní
uživatele nebo zařízení (kolečkové brusle, skateboardy, sáňky apod.)
-na sportovišti a v jeho okolí je zakázáno bez povolení vlastníka umisťovat reklamy nebo informační tabule, pořádat reklamní akce
- je zakázáno nocovat, stavět přístřešky, stany, rušit svým chováním okolní obyvatele
Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí.
Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo jiná doprovázející osoba – děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.
Každý uživatel je povinen dodržovat tento provozní řád.
Platnost provozního řádu: od 1.4. 2023
Provozovatel: STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice, www.starz.cz