STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Veřejně přístupná sportoviště - VPS

PROVOZNÍ ŘÁD

 VEŘEJNĚ  PŘÍSTUPNÉHO SPORTOVIŠTĚ

 

 

Sportoviště  je volně přístupné veřejnosti denně - 

v  měsících   duben až říjen                 od   8,00 hod. do 22,00 hod.

v  měsících   listopad až březen          od 10,00 hod. do 17,00 hod.

 

Mimo provozní dobu je užívání hřiště zakázáno.

 

Uživatelé respektují podmínky sportoviště,  druh sportu přizpůsobí charakteru hřiště, vybavení a aktuálním podmínkám.

 

Vybavení případně herní prvky sportoviště nepoužívejte, pokud jsou zařízení nebo povrchy kluzké, namrzlé nebo viditelně poškozené!

 

Uživatelé jsou povinni respektovat se navzájem, udržovat pořádek, čistotu,  bezpečnost a dodržovat tyto zásady:

      -    na sportoviště je zakázáno vstupovat se psy a jinými zvířaty

-         je zakázáno vnášení zbraní a předmětů, které by mohli ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních uživatelů (skleněné nádoby, ostré předměty, injekční stříkačky, chemikálie)

-         na sportovišti a v jeho blízkém okolí platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných omamných látek, rozdělávání ohně, používání pyrotechniky a manipulace s nebezpečnými látkami

-         na sportovišti je zakázáno využívat veškeré dopravní prostředky a sportovní náčiní, které by mohlo ohrozit ostatní uživatele nebo zařízení (kolečkové brusle, skateboardy, sáňky apod.)

-         na sportovišti a  v jeho okolí je zakázáno bez povolení vlastníka umisťovat reklamy nebo informační tabule,  pořádat reklamní akce

-          je zakázáno nocovat, stavět přístřešky, stany, rušit svým chováním

okolní obyvatele

 

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí. Za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce nebo jiná doprovázející osoba – děti do 6 let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Každý uživatel je povinen dodržovat tento provozní řád.

Platnost provozního řádu:   od 1.4. 2023

Provozovatel: STARZ Strakonice, Na Křemelce 512, 386 01 Strakonice