STARZ STRAKONICEspráva tělovýchovných a rekreačních zařízení města

Přeskočit navigaci

Příměstský tábor

Plavecký příměstský tábor Strakonice

(pod plaveckou školou STARZ Strakonice)

 

Pro 3. běh budou informace o platbě rozeslány až poslední den v červeneci!!!!!

 

Do té doby si můžete připravit Lékařskou zprávu potvrzenou od dětského doktora, že je dítě způsobilé a může se zůčastnit Plaveckého příměstkého tábora.

files/potrvzeni-od-lekare.pdf

 

Před nástupem budeme po rodičích vyžadovat všechny dokumety viz. níže (Předběžná přihláška-pokud nebyla zaslána na email, Provozní řád a Bezinfekčnost), dále pak zmíněnou Lékařskou zprávu a pokud nebude změna, tak jednu z vybraných možností vydanou Ministerstvem zdravotnictví, a to momentálně jsou:

Děti od 6 let (včetně) a víš, zvolíte jednu z variant:


Určeno pro malé žraloky od 6 do 13 let


Termíny:

1. BĚH: 12. 7. - 16. 7. 2021 (již obsazeno)

2. BĚH: 19. 7. - 23. 7. 2021 (již obsazeno)

3. BĚH: 9. 8. - 13. 8. 2021 (již obsazeno)Program od 8-16 hodin

- 7:45 až 8:00        sraz v letním areálu (Plavecký stadion Strakonice) lavičky u bufetu

- 8:15 až 8:45        rozcvička a rozhýbání těla před plaváním

- 9:00 až 10:00      intenzivní výuka plavání, formou hry pro menší děti, zdokonalování plavecké techniky u větších dětí

- 10:00 až 11:00    svačina, pohybové aktivity, hry a povídání o vodě

- 11:00 až 12:00    hry a soutěže v bazénech, tobogány, klouzačky aj.

- 12:00 až 13:30    oběd  + polední klid, míčové a kolektivní hry

- 14:00 až 15:45    výuka plavání, sportovní aktivity v letním areálu plaveckého stadionu, soutěže, svačina

- 16:00 (16.15)      ukončení programu (před vstupem do letního areálu)


Cena zahrnuje svačiny, obědy, pitný režim po celý den bez omezení, drobné ceny, dárky pro účastníky, plavecká instruktáž s výukou plavání pod vedením plaveckých instruktorů při STARZ Strakonice a trenérů TJ Fezko Strakonice.
V areálu je k dispozici velký stan k odpočinku i jako zázemí pro děti. Každý účastník si přinese karimatku, který si na konci pobytu opět odnese.

 

Jeden den děti navštíví psovodi a bude jim předvedena ukázka práce se psem, jak vychovávat psa doma i u policie. Dětem přiblíží, jak poznat psí duši, jak se k psům správně chovat a co od nich mohou očekávat. Dětem bude pod dozorem umožněn bližší kontakt se čtyřnohými kamarády.

Dále děti navštíví u nás dobrovolní hasiči s ukázkami jejich práce, zdravotníci i policie.

(změna vyhrazena, vše se bude odvíjet dle situace a volného času účastníků)

 
Cena 3000,- Kč/osoba (kapacita 30 dětí/turnus)

Vyplněnou předběžnou přihlášku zašlete na e-mail: petra.simova@starz.cz

Variabilní symbol pro platbu a ostatní dokumety Vám budou zaslány e-mailem dle aktuálního vývoje onemocnění Covid-19.

Kontaktní osoba pro bližší informace a dotazy:

Petra Šímová, tel.: 731 486 431

Instruktorky: Václava Wieserová, Kateřina Polachová, Michaela Vokatá, Petra Šímová

 

Dokumenty pro přihlášení na PPT:

files/Let%C3%A1k%202021%20-%20Plaveck%C3%BD%20p%C5%99%C3%ADm%C4%9Bstsk%C3%BD%20t%C3%A1bor%20Strakonice(1).pdf

files/Predbezna_prihlaska_na_primestsky_tabor(2).pdf

files/Provozni%20rad%20primestskeho%20tabora(1).pdf

files/PROHL%C3%81%C5%A0EN%C3%8D%20O%20BEZINFEK%C4%8CNOSTI%20COVID-19.pdf
Webové stránky na míru vytvořil Ondřej Šejvl